Benvinguts

Benvinguts a romanistik.de

Des de febrer de 1999 poden trobar en aquesta web una plataforma oberta i moderada de Romàniques en llengua alemanya per la comunitat d’especialistes en l’àmbit. A l’apartat Actualitat (“Aktuelles”), hi són les ofertes de treball, conferències i d’altres novetats; a l’apartat Recerca (“Forschung”) es troba informació sobre persones, projectes i publicacions. En cas de consultes respecte l’ús de romanistik.de, poden consultar a Condicions d’ús (“Nutzungshinweise”).
Poden rebre la informació publicada a la plataforma també per mitjà d’una circular, i afegir notícies i informació sobre investigació per mitjà de Registre (“Registrierung”). Altres apartats de la plataforma tracten els interessos de Mittelbaus, així com Assumptes d’Associacions (“Verbandsangelegenheiten”).

Romanistik.de – el nostres objectius

Romanistik.de presenta la Romànica en llengua alemanya en la seva diversitat de disciplines, els seus perfils d’investigació i d’altres activitats. Per mitjà d’una òptima visibilitat ens agradaria poder oferir una comunicació ràpida i genèrica. Així mateix ens agradaria contribuir a un enteniment entre les subdisciplines de les diferents especialitats.
Els oferim una plataforma informativa orientada a l’actualitat, oberta i moderada. Els investigadors i investigadores de Romàniques poden fer conèixer els seus projectes i resultats de les seves activitats docents i de recerca a romanistik.de.
Romanistik.de es concep com una intersecció a la que es representen els interessos de la comunitat d’investigadores i investigadors. Per tant, l’equip gestor de la web limita el seu paper al de redactores i redactors entre d’altres, així com al de realització de funcions tècniques i administratives.

Què es pot trobar en aquesta web?

Romanistik.de recull i divulga informació i notícies d’actualitat relacionades amb investigació, docència i estudis de Romàniques des de l’àmbit de la llengua alemanya i més enllà.

La nostra oferta

A “Actualitat” (Aktuelles) es troba informació de tots els àmbits en odre cronològic. Les seccions dels grups més importants de comunicats – és a dir, ofertes de treball, conferències i d’altres notícies – permeten dur a terme una cerca detallada d’informació específica.
A "Recerca " (Forschung) es troba informació actual d’activitats de recerca a l’àmbit de la Romànica. Determinades seccions contenen persones, publicacions i projectes d’investigació. L’estreta connexió entre les seccions permet una imatge dinàmica de les activitats de recerca.
A les circulars setmanals poden llegir informació de les ofertes bàsiques en format de diari. Els comunicats actuals de romanistik.de poden ser rebuts per mitjà de RSS-Feed; les noves entrades de les quals divulguem a través de Twitter (@romanistik_de).
Així mateix romanistik.de ofereix seccions a les quals es presenten d’altres informacions relacionades amb la Romànica. En l’actualitat (Data d’inici: Febrer 2014) són les següents: “Mittelbau” (Mittelbau), amb informació sobre la delegació d’acadèmics de DRV (Deutscher Romanistenverband) i del Forum Junge Romanistik; i “Associacions” (Verbände), amb alusions a la presència de la DRV a Internet i a les editorials i societats realcionades amb la Romàmica en llengua alemanya. Per contribuir a la presència d’editorials acadèmiques i iniciatives a Internet, romanistik.de posa a disposició la seva infraestructura tècnica.

El seu accés a romanistik.de

• Faci l‘abonament a la circular introduint la seva direcció de correu electrònic
• Registri’s i estableixi un perfil, per presentar-se i presentar el seu camp d’investigació
• Com a soci registrat pot incloure anuncis d’ofertes de treball o crida a conferències, així com donar a conèixer les seves publicacions o projectes