Stadt: Barcelona, Spanien

Frist: 2015-02-19

Gehalt: 2663 € / Monat

URL: http://www.upf.edu/dtcl/treballar/permanencia/alemany/alemany.html

Das Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge der Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) schreibt eine Stelle für Deutsch als Fremdsprache und Spanisch / Katalanisch-Deutsch Übersetzen aus.

Plaça amb el perfil docent de llengua alemanya

S’obre una cerca de candidats per a una plaça en vies de permanència al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra amb el perfil docent de llengua alemanya. Els candidats han de ser doctors en el moment de presentar la sol·licitud, han d’acreditar un potencial de recerca excel·lent, amb publicacions de difusió internacional, en qualsevol dels àmbits de recerca del Departament i han de demostrar capacitat per impartir i coordinar docència universitària de llengua alemanya i traducció del català o del castellà cap a l’alemany. Es valorarà la capacitat per integrar-se en la recerca del Departament. El sou anual brut és de 31.953,88 € .

Els sol·licitants han d’emplenar aquest formulari de sol·licitud i adjuntar-hi un currículum i un resum dels interessos de recerca i de docència. També han de demanar a un màxim de tres avaladors que els facin un informe de referència a través d’aquest aplicatiu. El termini per presentar sol·licituds s’acaba el 19 de febrer del 2015. I el termini per presentar els informes de referència s’acaba el 26 de febrer del 2015.

Beitrag von: Jenny Brumme

Redaktion: Christof Schöch